JP management partner - professionel rådgiver

adresse billedeJP management partner A/S

Svalegaarden
Einar Packnessvej 2
DK - 9000 Aalborg

Telefon +45 98 10 12 13
Fax +45 98 10 11 71

 

Rekutteringsproces

Search- & Annoncering

nyt logo

Svalegaardens sydlige sideJP management partner tilbyder en grundig, effektiv og professionel rekrutteringsproces, der kan bestå af Search og/eller annoncering og vil typisk kunne inddeles i følgende faser:

1. Fase: Indledende kontakt

2. Fase: Behovsanalyse

3. Fase: Search og/eller annoncering

4. Fase: 1. Samtalerunde

5. Fase: 2. Samtalerunde (Uddybende)

6. Fase: 3. Samtalerunde (Præsentation)

7. Fase: 4. Samtalerunde (på virksomheden)

8. Fase: Ansættelsen

9. Fase: Kvalitetssikring


nyt logo

Fase 1
Indledende kontakt

 • Grovprofil
 • Evt. lederbanksøgning (bred)
 • Informationssøgning
  • Virksomheden
  • Nøgletal


Tilbage til toppen


nyt logo

Fase 2
Behovsanalyse

 • Informationsindsamling
  • Virksomhedsprofil
  • Produkter/ydelser/brochurer
  • Organisationsplan (inkl. bestyrelse)
  • Vision/strategi
  • Handlingsplaner
  • Budgetter
  • Seneste årsrapport/nøgletal
  • IT-status
  • Personalepolitik
  • Konkurrenter (væsentligste)
  • Markedsandele
  • Kunder
  • Vigtige interessenter (revisor, bank, advokat)
 • Jobbet
  • Stillingsbeskrivelse
  • Jobprofil
  • Nærmeste kolleger/profiler
  • Succeskriterier i jobbet
  • Succeskriterier for afdelingen
  • Chefens profil - stærke/svage sider - baggrund
  • Kompensationspakke
  • Stillingsniveau
  • Tiltrædelse
  • Rekrutteringsprocessen
  • Handlingsplan

 

Svalegaarden fra det nordøstlige hjørne

Tilbage til toppen


nyt logo

Fase 3
Søgeproces
Search og/eller annoncering

 • Udkast laves/godkendes
 • Sagsoprettelse
 • Evt. annonceringsindrykning
 • Research via netværk
 • Search
 • Besvare telefoniske henvendelser
 • Løbende informere om antal kandidater
 • Ansøgningsadministration
 • Status/grovsortering
 • Indkaldelse til samtale
 • Henholdende svar
 • Afslag

Tilbage til toppen


nyt logo

Fase 4
1. Samtalerunde (indledende)

 • Udvalgte kandidater interviewes
 • Information om stilling og virksomhed
 • Kopi af eksamensbeviser
 • Foreløbig status efter hver samtale - stærke/svage sider
 • Relativ vurdering af alle kandidater
 • Udvælgelse til næste samtalerunde
 • Henholdende svar/afslag
Fontænen i Svalegaarden

Tilbage til toppen


nyt logo

Fase 5
2 . Samtalerunde (uddybende)

 • Uddybende spørgsmål
 • Tests gennemføres
 • Kandidattilbagemelding
 • Kandidatvurdering
 • Kandidater udvælges til præsentation
 • Kopi af kandidaternes data til virksomheden med samtaleplan

Tilbage til toppen


nyt logo

Fase 6
3 . Samtalerunde (kandidatpræsentation)

 • Klient orienterer om virksomhed og job
 • Interview - klient spørger ind
 • Foreløbig status efter hver samtale
 • Evaluering - relativ vurdering af stærke/svage sider
 • Testtilbagemelding
 • Referencetagning aftales
 • Næste møde aftales
 • Aftalegrundlag drøftes med virksomheden
 • Kandidater kontaktes
Svalegaarden detalje

Tilbage til toppen


nyt logo

Fase 7
4 . Samtalerunde (afsluttende)

 • Referencetagning og tilbagemelding til virksomheden
 • Virksomhedsrundvisning
 • Afklarende spørgsmål
 • Evt. samtale med andre nøglepersoner i virksomheden/afdelingen
 • Kontraktudkast

Tilbage til toppen


nyt logo

Fase 8
Ansættelsen

 • Kontraktunderskrivning
 • Afslag til øvrige kandidater
 • Introduktionsplan udarbejdes af virksomheden
 • Afslag - gerne telefonisk til slutkandidaterne
Svalegaarden fra vest

Tilbage til toppen


nyt logo

Fase 9
Kvalitetssikring

 • Opfølgning efter 3, 6 og 12 måneder
 • Løbende dialog med kunder/ansatte

Tilbage til toppen