JP management partner - professionel rådgiver

adresse billedeJP management partner A/S

Svalegaarden
Einar Packnessvej 2
DK - 9000 Aalborg

Telefon +45 98 10 12 13
Fax +45 98 10 11 71

 

Search & Selection

Etik

nyt logo
  • JP management partner bygger på mere end 20 års erfaring med professionel lederrekruttering og arbejder ud fra en klar formuleret etik.
  • Rekrutteringskonceptet tilpasses i hver enkelt opgave virksomhedens behov og ønsker inden for rammerne af JP management partners etik og kvalitetskrav.
  • Alle oplysninger, som JP management partner modtager om virksomheden og dens forhold, betragtes som fortrolige og refereres kun efter nærmere aftale med opdragsgiveren.
  • Alle samtaler JP management partner gennemfører med kandidater, betragtes som fortrolige og videregives kun til virksomhedens opdragsgiver efter samtykke fra kandidaten.
  • Opdragsgiver og kandidater orienteres løbende om processens forløb.
  • JP management partner sikrer en optimal og professionel rekrutteringsproces, der giver såvel opdragsgiver som kandidat et kvalificeret beslutningsgrundlag.
  • Konsulenten træffer ikke den endelige beslutning, men er rådgiver og sparringspartner for kandidat og opdragsgiver i beslutningsprocessen.
  • Såfremt virksomheden afbryder ansættelsesforholdet med den udvalgte kandidat inden for de første 6 måneder, gennemføres en ny søgeproces uden beregning af konsulenthonorar.

 

Svalegaarden svalegang