JP management partner - professionel rådgiver

adresse billedeJP management partner A/S

Svalegaarden
Einar Packnessvej 2
DK - 9000 Aalborg

Telefon +45 98 10 12 13
Fax +45 98 10 11 71

 

Search & Selection

Professionel rekruttering kræver metoder, værktøjer og kompetencer

nyt logo

FontŠne i svalegaardenEn ansættelse er meget ressourcekrævende såvel tidsmæssigt som økonomisk. En fejlansættelse kan få store økonomiske konsekvenser. Hertil kommer uindfriede forventninger og resultater, der kan bremse virksomhedens eller afdelingens positive udvikling.

Alene annonceomkostningerne kan løbe op i meget betydelige beløb. Hertil kommer den tid, man som leder/ledelse skal bruge på ansættelsen, som alternativt kunne være brugt på virksomhedens kunder og fremtid. Bare én enkelt ordre vil ofte mere end rigeligt dække omkostningerne til professionel assistance. Og ofte vil man kunne spare annonceomkostninger, hvis man benytter Search, populært kaldet Headhunting.

JP management partner kan tilbyde mere end 20 års erfaring med professionel leder- og specia-
listrekruttering, har ekspertisen med brug af metoderne og værktøjerne og sikrer en effektiv og meget grundig ansættelsesproces. Ledelsen kan koncentrere sig om virksomhedens forretningsudvikling, mens JP management partner professionelt tager sig af ansættelsesprocessens mange faser.

Svalegaarden fra vestJP management partner har et stort netværk såvel regionalt, nationalt som internationalt, der ofte vil kunne identificere topkandidaten til stillingen uden annoncering.

JP management partner garanterer kvalitet i ydelserne, herunder en ny rekrutteringsproces uden honorar, hvis ansættelsesforholdet bringes til ophør inden for et halvt år efter ansættelsen, uanset af hvilken årsag.