JP management partner - professionel rådgiver

adresse billedeJP management partner A/S

Svalegaarden
Einar Packnessvej 2
DK - 9000 Aalborg

Telefon +45 98 10 12 13
Fax +45 98 10 11 71

 

Individuel karriererådgivning

Individuel karriererådgivning til afskedigede ledere og nøglepersoner

nyt logo

Svalegaarden fra gårdenIndividuel karriererådgivning er strukturerede samtaleforløb, som er tilpasset den afskedigede medarbejders behov og forudsætninger og støtter den afskedigede medarbejder i en systematisk, effektiv og målrettet jobsøgning.

 

nyt logo

Målgruppe

Individuel karriererådgivning henvender sig til chefer, ledere og nøglemedarbejdere.

nyt logo

Formål

Gennem en aktiv og individuelt tilpasset proces gives der rådgivning og vejledning til afskedigede ledere og nøglemedarbejdere, således at disse er i stand til - enten i løbet af eller efter processen - aktivt at blive genplaceret i et tilfredsstillende job i en anden organisation.

nyt logo

Indhold

Efter den enkeltes behov opbygges et program, der omfatter:

 • Situationsafklaring
 • Dataindsamling
 • Handlingsplaner

Processen består typisk af en række samtaler, hvor vi drøfter den øjeblikkelige situation og analyserer den faglige og personlige kompetence samt de fremtidige muligheder. Samtidig hermed udformes ansøgninger, og der udarbejdes dataliste (CV). Der trænes i interviewteknik, kontaktteknik, aktiv lytning m.m.

Endvidere planlægges arbejdet med at udnytte mulighederne, herunder den enkeltes kontakter i bestræbelserne på at finde et nyt job.

Tidsforløbet tilpasses den enkeltes behov.

Forløbet kan indeholde følgende faser:

 • Om jobsøgning
 • Analyse af personlige og faglige kvalifikationer
 • Opstilling af jobmål og analyse af muligheder
 • Udformning af personligt C.V.
 • Identificering og aktivering af personlige kontakter og netværk
 • Uopfordrede henvendelser
 • Ansøgninger efter annoncer
 • Jobsamtalen
 • Tests
 • Arbejdsplaner - ugeplaner
nyt logo

Udbytte

Det er en forudsætning for et godt resultat, at den enkelte har en positiv holdning til processen og er indstillet på at bruge tid og ressourcer på at finde nye jobmuligheder.

Processen i sig selv giver ingen garanti for et nyt job. Men efter processen har den enkelte fået en metode, der effektivt igangsætter en søgeproces, der kan resultere i et ansættelsesforhold, som matcher den pågældendes ønsker og kompetence.