JP management partner - professionel rådgiver

adresse billedeJP management partner A/S

Svalegaarden
Einar Packnessvej 2
DK - 9000 Aalborg

Telefon +45 98 10 12 13
Fax +45 98 10 11 71

 

Karriererådgivning

Etik

nyt logo
  • JP management partner bygger på mere end 20 års erfaring med karriererådgivning og fremstår troværdig, reel og professionel med en klar formuleret etik.
  • Karriererådgivningen tilpasses individuelt efter den enkeltes ønsker, behov og forudsætninger inden for rammerne af JP management partners etik og kvalitetskrav.
  • Alle oplysninger, som JP management partner modtager om virksomheden og dens forhold, betragtes som fortrolige og refereres ikke til tredjemand.
  • Alle samtaler JP management partner gennemfører med jobsøger betragtes som fortrolige og videregives og refereres ikke til tredjemand uden jobsøgers accept.
  • Ingen jobsøger vil bevidst blive accepteret i en karriereudviklingsproces, hvis der skønnes behov for medicinsk/psykologisk terapi.
  • Konsulenten tager ikke beslutninger, men er rådgiver og debatpartner i beslutningsprocesser.
  • JP management partner yder karriererådgivning ud fra princippet hjælp til selvhjælp. Konsulenten følger jobsøger til en ny stilling er fundet.

 

Svalegaarden sydlig længe