JP management partner - professionel rådgiver

adresse billedeJP management partner A/S

Svalegaarden
Einar Packnessvej 2
DK - 9000 Aalborg

Telefon +45 98 10 12 13
Fax +45 98 10 11 71

 

Karriererådgivning

Individuel karriererådgivning til afskedigede ledere og nøglepersoner

nyt logo

Afskedigelse af ledere eller nøglemedarbejdere er ikke nogen nem eller rar opgave. Ikke desto mindre lever vi i en omskiftelig verden, der konstant stiller nye krav såvel til virksomhedens organisation som til medarbejdernes kvalifikationer. Ikke alle ledere og nøglemedarbejdere kan leve op til de ændrede krav, hvorfor en afskedigelse kan være uundgåelig. I andre situationer kan strukturændringer overflødiggøre visse funktioner og andre kvalifikationer efterspørges.

Mange virksomheder med en moderne og fremsynet personalepolitik har for længst erkendt et socialt ansvar for medarbejdere, der loyalt og ihærdigt har arbejdet i virksomhedens inte-resse. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at man tilbyder afskedigede ledere og medarbejdere ekstern rådgivning til at finde et nyt job. For virksomheden gælder det om at vende en negativ bagudrettet oplevelse hos den afskedigede medarbejder til en positiv fremadrettet adfærd og oplevelse. Dette registreres i organisationen og omverdenen og er med til at understøtte virksomhedens profil og goodwill.

JP management partner tilbyder afskedigede ledere og nøglemedarbejdere individuel karriererådgivning eller Workshops i jobsøgning i forbindelse med organisationstilpasninger, eller når et ansættelsesforhold af forskellige årsager må bringes til ophør.

 

Svalegaarden detalje