JP management partner - professionel rådgiver

adresse billedeJP management partner A/S

Svalegaarden
Einar Packnessvej 2
DK - 9000 Aalborg

Telefon +45 98 10 12 13
Fax +45 98 10 11 71

 

HR-rådgivning

Sparringspartner for ledelsen

nyt logo

Mange virksomheder har ikke en professionel personalefunktion, der kan rådgive om HR-spørgsmål. Oftest siger man, at de enkelte chefer også har rollen som personalechef, mens de mere administrative personaleopgaver varetages af økonomifunktionen.

Det betyder, at den enkelte leder selv må varetage alle personalepolitiske- og personalestrategiske opgaver, måske ud fra en overordnet personalepolitik.

JP management partner tilbyder virksomheder med aftale om partnerskab at fungere som sparringspartner for direktionen i de enkelte selskaber. Heri ligger råd og vejledning i forbindelse med praktiske forhold vedrørende at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle personelle ressourcer. Såfremt der bliver tale om konkrete opgaver, der skal løses, vil JP management partner på honorarbasis kunne medvirke ved løsning af opgaven. Eller JP management partner vil kunne anbefale konsulentvirksomheder, der vurderes at være den bedste samarbejdspartner på det pågældende område.

Konkrete eksempler på opgaver kunne være:

  • Indførelse af udviklingssamtaler
  • Konkrete uddannelsestiltag
  • Lederudvikling
  • Organisationsudvikling
  • Holdningsundersøgelser
  • Konkrete gageanalyser
Svalegaardens hovedlænge fra øst